Privacy Statement

Dit betreft het privacy statement van Select2Connect BV en de handelsnamen Select2Connect advies & projecten, Select2Connect diensten, Select2Connect uitzendbureau, Select2Connect payrolling, Select2Connect detachering, Select2Connect werving & selectie, Select2Connect personeelsdiensten, Select2Connect bemiddeling, Select2Connect services. Select2Connect BV is dienstverlenend in de werving, selectie en arbeidsbemiddeling.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Select2Connect BV. kan persoonsgegevens van u ontvangen en verwerken. Dat kan in de hoedanigheid als bezoeker van onze website, als kandidaat, sollicitant en werknemer. Maar ook als vertegenwoordiger van een (potentiële) opdrachtgever, leverancier of verkoper. Ook offline kunt u ons gegevens verstrekken, bijvoorbeeld bij ons op de vestiging of tijdens een evenement. Wanneer wij van u gegevens ontvangen, nemen wij deze op in de database van Select2Connect BV. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Select2Connect BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

WAAROM SELECT2CONNECT B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT:

Select2Connect B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Hieronder wordt meer specifiek beschreven waarvoor Select2Connect uw gegevens gebruikt:

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid beoordelen op het gebied van bemiddeling richting een opdracht, tijdelijk werk of vast werk.
 • U te benaderen voor promotie acties of dergelijke commerciële acties. Uitsluitend wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • Het aangaan van een werknemers- of personeels-/bemiddeling relatie. En daarbij de administratieve handelingen die dat met zich meebrengt.
 • Het aan te bieden van cursussen en/of opleidingen ter bevordering van uw persoonlijke ontwikkeling.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. Daarnaast kan Select2Connect uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 • Managementdoeleinden, bijvoorbeeld het verstrekken van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles en het onderhouden van bedrijfsveiligheid. Het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Het nakomen van de wet- en regelgeving.
 • De informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten aan u te verstrekken.
 • Select2Connect BV kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is op te vragen via de website van Select2Connect BV. Op onze websites staan diverse links naar websites die niet behoren tot Select2Connect BV. Dit privacy statement geldt alleen voor websites van Select2Connect BV. Wij adviseren u het privacy beleid van websites na te lezen.

HOE LANG SELECT2CONNECT B.V. GEGEVENS BEWAART:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland. Select2Connect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Delen met anderen

Select2Connect B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BEVEILIGING

Select2Connect BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De website van Select2Connect maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Select2Connect BV kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Select2Connect B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Select2Connect BV., op via info@select2connect.nl. www.select2connect.nl is een website van Select2Connect BV.

Select2Connect B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres: Professor van der Waalsstraat 1, 1821 BT te Alkmaar
Vestiging adres: Professor van der Waalsstraat 1, 1821 BT te Alkmaar
E-mailadres: info@select2connect.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van Select2Connect B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Select2Connect B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS:

Select2Connect B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruiker de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Select2Connect B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Select2Connect B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Select2Connect B.V. heeft hier geen invloed op.

Select2Connect B.V. heeft Google geen toestemming gegevens om via Select2Connect B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@select2connect.nl. Select2Connect BV streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Cookie Settings

U kunt op de onderstaande pagina ons Cookiebeleid bekijken:

https://www.select2connect.nl/cookiebeleid